Pirjo Kohonen

Tukiviittomat
Puhemotoriikan perusteet
Oral Placement Therapy (OPT 1)
Lasten kerrontataidot
Lasten syömispulmat
Valikoiva puhumattomuus
Etäterapia
Etenevät kielihäiriöt
Kuvien käyttö leikin ja toiminnan tukena
GAS -tavoitteen asettaminen ja seuranta
ICF-diagnoosit